Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich (umowa cywilnoprawna)

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich

SIWZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy pielęgniarki (umowa o pracę)

Ogłoszenie na pielęgniarkę

wybór pielęgniarki

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy fizjoterapeuty (umowa o pracę)

Ogłoszenie na fizjoterapeutę

wybór fizjoterapeuty