Ogłoszenie o przyjeciu do pracy na stanowisko inspektora ds.zamówień publicznych (umowa o pracę)

administracja 3

Ogłoszenie o przyjeciu do pracy na stanowisko inspektora ds.zamówień publicznych (umowa o pracę)

administracja

oświadczenie kandydata

oświadczenie RO(DO

Ogłoszenie o przyjeciu do pracy na stanowisko inspektora ds.zamówień publicznych (umowa o pracę)

administracja-ogłoszenie

oświadczenie kandydata

oświadczenie RO(DO

Ogłoszenie o przyjeciu do pracy na stanowisko konserwatora (umowa o pracę)

konserwator

wybór konserwatora.pdf

Ogłoszenie na usługę informatyczną w PZOL w Grojcu (umowa cywilno-prawna)

ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Wzór oferty

Zał. nr 3 - Oświdczanie o zdolności do czynności prawnych

Zał. nr 4 - Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa informatyczna

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-terapeuta zajęciowy (umowa o pracę)

ogłoszenie - terapeuta zajęciowy

Informacja o wynikach naboru - terapeuta zajęciowy

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-konserwator/kierowca (umowa cywilno-prawna)

Ogłoszenie usługa konserwatora-kierowcy

opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1

wzór oferty-załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterawpeuta

Ininformacja o wyborze.docxformacja o wynikach naboru

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterawpeuta

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-konserwator/kierowca (umowa cywilno-prawna)

ogłoszenie o zamówieniu

opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do ogłoszenia

wzór oferty-załącznik nr 2 do ogłoszenia

oświadczenie -Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterapeuta. brak rozstrzygnięcia

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-insp. ds.finansowo-księgowych (umowa o pracę)

ogłoszenie

informacja o wyborze.docx

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich (umowa cywilnoprawna)

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich

SIWZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy pielęgniarki (umowa o pracę)

Ogłoszenie na pielęgniarkę

wybór pielęgniarki

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy fizjoterapeuty (umowa o pracę)

Ogłoszenie na fizjoterapeutę

wybór fizjoterapeuty