Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-konserwator/kierowca (umowa cywilno-prawna)

Ogłoszenie na wolne staowisko pracy

opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1

wzór oferty-załącznik nr 2

oświadczenie -załącznik nr 3

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterawpeuta

Ininformacja o wyborze.docxformacja o wynikach naboru

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterawpeuta

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-konserwator/kierowca (umowa cywilno-prawna)

ogłoszenie o zamówieniu

opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do ogłoszenia

wzór oferty-załącznik nr 2 do ogłoszenia

oświadczenie -Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-fizjoterapeuta (umowa o pracę)

fizjoterapeuta. brak rozstrzygnięcia

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy-insp. ds.finansowo-księgowych (umowa o pracę)

ogłoszenie

informacja o wyborze.docx

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich (umowa cywilnoprawna)

Ogłoszenie na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich

SIWZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy pielęgniarki (umowa o pracę)

Ogłoszenie na pielęgniarkę

wybór pielęgniarki

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy fizjoterapeuty (umowa o pracę)

Ogłoszenie na fizjoterapeutę

wybór fizjoterapeuty