HISTORIA

15 lipca 1960 roku decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie powstał Państwowy Zakład Specjalny dla Dzieci w Grojcu, z biegiem czasu zmienił swój status na Dom Pomocy Społecznej.
W ciągu dwóch pierwszych lat działalności przyjęto setkę dzieci z rożnym stopniem upośledzenia umysłowego, niepełnosprawnością fizyczną z terenu całego kraju. Początkowo miejscem pobytu pacjentek była dawna posiadłość Radziwiłów zwana potocznie „Pałacem”. Po wybudowaniu pawilonu mieszkalnego, mieszczącego się również na terenie zabytkowego parku, przeprowadzono podopieczne do nowego obiektu.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu funkcjonują w formie samodzielnego publicznego zakładu, dla którego jednostką założycielską jest Powiat Oświęcimski.

Tablica ze sloganem: Dobro i bezpieczeństwo pacjenta naszym najwyższym celem

Celem naszego działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo w warunkach stacjonarnych kobietom, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą przebywać w warunkach domowych. Zadaniem Zakładu jest zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych adekwatnych do występujących schorzeń. PZOL działa w oparciu o zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrycznej. Opłata podopiecznej za pobyt, tzn. wyżywienie i zakwaterowanie, regulowana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W latach 2013-2016 przeprowadzono rozbudowę i gruntowną modernizację budynku głównego, uzyskując całkowite dostosowanie do standardów sanitarno-higienicznych i mieszkaniowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W kolejnym okresie (lata 2017-2018) wyremontowano i ocieplono budynki terapii zajęciowej, agregatorowni , a także magazynu. W 2018 roku odbyła się konsekracja nowopowstałej Kaplicy Matki Boskiej przez Biskupa Romana Pindla. Aktualnie przeprowadzane są prace modernizacji infrastruktury wokół Zakładu.

Zdjęcie z widocznym szpitalem na tle parku

Zdjęcie wejścia do szpitala oraz parkingu

Zdjęcie zbliżenia na wejście

W PZOL w Grojcu przebywa 130 pacjentek w wieku od 25 do 92 lat, którymi opiekuje się profesjonalna kadra medyczna.

Zdjęcie gabinetu zajęć dydaktycznych

Zdjęcie sali do rehabilitacji

Zdjęcie sali zabiegowej