PLAN ZAMÓWIEŃ powyżej 30 000 euro na rok 2019

Plan zamówień na 2019 r.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania, dezynfekcji i transportu bielizny, pościeli i odzieży na rzecz PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków i wykluczeniu - zał. nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Metraż pomieszczeń - Załącznik nr 1 do umowy
Zakres usług - Załącznik nr 2 do umowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków - Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące personelu - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz pracowników świadczących usługi
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

dostawa 2 szt maceratorów do utylizacji zużytych pieluch jednorazowych

ogłoszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia-zał nr 1
wzór umowy- zał.nr 2
wzór oferty-zał. nr 3
Pytania i odpowiedzi 1
Zmiany w Ogłoszeniu o Zamówieniu
opis przedmiotu umowy - zał nr 1 po zmianach
Wzór umowy - zał. nr 2 po zmianach
Wzór oferty - zał. nr 3 po zmianach
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do ogłoszenia
informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na wywóz nieczystości płynnych z PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do "Rowu Gromadzkiego" dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Opis doświadczenia zawodowego - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę farmaceuty

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór oferty - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Oświadczenie - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
informacja o wyborze oferty

zamówienie na badania okresowe pracowników

ogloszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
miejsce wykonania uslug
wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o Zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Sprostowanie do "Pytania i odpowiedzi 2"
Pytania i odpowiedzi 6
Pytania i odpowiedzi 7
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawę pieluchomajtek dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Zmiany w Ogłoszeniu o Zamówieniu
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony na dostawę „Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach– Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ
SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach – Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi 4
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg w trybie art. 138o na usługę „Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu”

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty