Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odżywek i sprzętu do żywienia dojelitowego w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
informacja o wyborze oferty

zamówienie na badania okresowe pracowników

ogloszenie o zamówieniu
opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty
miejsce wykonania uslug
wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o Zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Sprostowanie do "Pytania i odpowiedzi 2"
Pytania i odpowiedzi 6
Pytania i odpowiedzi 7
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawę pieluchomajtek dla PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Zmiany w Ogłoszeniu o Zamówieniu
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 w PZOL w Grojcu

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony na dostawę „Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach– Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ
SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach – Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach – Formularz asortymentowo-cenowy
Pytania i odpowiedzi 4
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg w trybie art. 138o na usługę „Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu”

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu i spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty