Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 15. 07. 1960 r. został powołany Państwowy Zakład Specjalny dla Dzieci w Grojcu, w latach późniejszych Państwowy Dom Pomocy Społecznej pod zarządem Wojewódzkiego Urzędu w Krakowie. Od 1975 roku był placówką Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Obecnie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Rada Powiatu w Oświęcimiu.

Do roku 1984 Zakład mieścił się w zabytkowym obiekcie, zwanym "Pałacem" - dawnej posiadłości hr. Radziwiłłów, w otoczeniu zabytkowego parku. Wcześniej teren wokół posiadłości nie był zagospodarowany. Stopniowo zaczęto urządzać park zachowując starodrzew, wzbogacając go o nowe drzewa i krzewy ozdobne oraz kwiaty. W krótkim czasie powstał park i teren rekreacyjny z odpowiednimi urządzeniami do ćwiczeń ruchowych i sprawnościowych.

Budynek "Pałac", chociaż bieżąco konserwowany i remontowany wymagał kapitalnego remontu i modernizacji. Ten stan rzeczy skłonił Dyrekcję do podjęcia starań o uzyskanie zezwolenia na budowę nowego pawilonu. W 1970 roku otrzymano takie zezwolenie. Budowę rozpoczęto w 1974 roku, a zakończono 1984. W tym też roku przeprowadzono wychowanki do nowego pawilonu. Remont obiektu "Pałac" prowadzony jest nadal.

Już w pierwszych latach tj. na przełomie lat 60 - 62 przyjęto 100 podopiecznych z różnych województw całego kraju. Były to dzieci o różnym stopniu upośledzenia umysłowego oraz niepełnosprawne fizycznie. Zakład w Grojcu był jednym z pierwszych zakładów państwowych dla dzieciz głębokim upośledzeniem umysłowym.

Pobyt w zakładzie nie ogranicza się tylko do zapewnienia bytowania i zaspokojenia potrzeb fizycznych. Zorganizowano tu proces rewalidacyjno-wychowawczy, obejmujący takie zajęcia jak:

samoobsługa, porządkowanie zajmowanych przez siebie pomieszczeń, udział w pracach porządkowych i pielęgnacja kwiatów w parku, praca w grupach terapeutycznych wg. zainteresowań: szydełkowanie, haftowanie, zajęcia plastyczne, szycie itp. gimnastyka leczniczo-rehabilitacyjna, muzykoterapia, ćwiczenia logopedyczne, nauka pływania,

W zakładzie na wysokim poziomie prowadzona jest działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej. W odpowiednich salach i na nowoczesnym sprzęcie wykonuje się między innymi takie zabiegi jak:

gimnastyka lecznicza, masaż leczniczy, kąpiel wirowa, natryski o zmiennej temperaturze na kkg i kkd, ultradźwięki, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy przeciwbólowe (DD, TENS, Traberta), Vaco, sollux, borowina-plastry. Zabiegi wykonywane są codziennie dla podopiecznych według zleceń lekarza.

Przygotowywane i ćwiczone w różnych dyscyplinach sportowych wychowanki biorą udział w "Olimpiadach Specjalnych" Osób Niepełnosprawnych, zdobywając medalowe miejsca i dyplomy.

Jedna z naszych podopiecznych zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich Dla Osób Niepełnosprawnych a następnie wzięła udział w paraolimpiadzie, która odbyła się w czerwcu 2003 roku w Irlandii. W konkurencji jazda na rolkach zdobyła złoty medal w jeździe indywidualnej i srebrny - w sztafecie.